เล็บแมว

รูปภาพ : เล็บแมว
ชื่ออื่น : หนามเล็บแมว แก้วมือไว เล็บเหยี่ยว มะตันขอ ฯลฯ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบคล้ายใบพุทรา มีหนามตามกิ่ง พบตามป่าผลัดใบ ป่าเบจพรรณ ป่าดิบเขาทั่วไป ผลสุกช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม นิยมกินทั้งเนื้อทั้งเมล็ด แต่กว่าจะได้กินต้องเลือดตกยางออกพอสมควร หนามเกี่ยวมือ เกี่ยวเสื้อบ้าง เพื่อแลกกับความอร่อยหวานอมเปรี้ยว สรรพคุณทางยา หมอพื้นบ้านใช้เปลือกและรากต้มดื่มขับปัสสาวะ ผลช่วยให้ชุ่มคอ แก้เสมหะ (เครดิตภาพ : สวนชะอุ่มผล, ไมก้า, เเมงสะดิ้ง, postjung_com, Tenk Happy, TANANNOP)

ชื่ออื่น : หนามเล็บแมว แก้วมือไว เล็บเหยี่ยว มะตันขอ ฯลฯ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบคล้ายใบพุทรา มีหนามตามกิ่ง พบตามป่าผลัดใบ ป่าเบจพรรณ ป่าดิบเขาทั่วไป ผลสุกช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคม นิยมกินทั้งเนื้อทั้งเมล็ด แต่กว่าจะได้กินต้องเลือดตกยางออกพอสมควร หนามเกี่ยวมือ เกี่ยวเสื้อบ้าง เพื่อแลกกับความอร่อยหวานอมเปรี้ยว สรรพคุณทางยา หมอพื้นบ้านใช้เปลือกและรากต้มดื่มขับปัสสาวะ ผลช่วยให้ชุ่มคอ แก้เสมหะ

ความคิดเห็น